Ближайшие семинары и тренинги в Киеве

Дата проведения Название
28-29 сентября и 5-6 октября Складская логистика. Логистические решения в области складирования.
7 жовтня Фінансування будівництва: судова практика, управління ризиками і викликами 2021 року. NEW! Форвард в світлі Закону України «Про ринки капіталу і організованих товарних ринках». ДЕРИВАТИВИ.
Онлайн 7-8 жовтня Оплата за результатом KPI - мотивація 4.0
8 жовтня Оподаткування будівельної діяльності. Галузева бухгалтерія. Інвестиційні договори, форвардні контракти
Online 12-13 жовтня Робота з дебіторською заборгованістю: ефективні комунікативні прийоми роботи з боржниками і техніки емоційної стійкості
2-3 та 9-10 листопада Транспортна логістика та оптимізація логістичних витрат компанії
21 жовтня Будівельна галузь. Нові зміни у будівництві в 2021 році
21 жовтня Нові зміни у будівництві в 2021 році
Онлайн 26-27 жовтня Фінанси для керівників та нефінансових менеджерів
онлайн 3 - 4 ноября Организация и управление удалённым отделом продаж
Онлайн 10-11 листопада Управління та мотивація персоналу: обмеження та можливості в умовах кризи
1-2 і 8-9 лютого Економічна безпека: Закупівля і Склад
18 листопада Практичні питання зовнішньої торгівлі та ЗЕД-контрактів в умовах продовження пандемії коронавірусу, загострення світової конкуренції, нових викликів та можливостей
19-20 листопада Митне регулювання в Україні. Зміни до Митного кодексу України. Декларування товарів і митні режими. Новини: митні платежі та збори. Митна вартість. Авторизований економічний оператор. Інтелектуальна власність
Онлайн 23-24 листопада Управління проектами
7 - 8 грудня Майстер закупівель: результативні переговори
14-15 та 21-22 грудня Управління запасами товарів і готової продукції
Онлайн 21 -22 декабря Эффективный руководитель: управление сложными подчиненными
Онлайн 2 - 3 лютого Робота з дебіторською заборгованістю: ефективні комунікативні прийоми роботи з боржниками і техніки емоційної стійкості  Идеальным инструментом для повышения уровня профессионализма и развития персонала являются курсы повышение квалификации. Именно корпоративный тренинг позволит учесть всю специфику проводимой компанией деятельности, уровень компетентности персонала и позволит адаптировать всю программу обучения индивидуально под потребности вашей компании.


  Залогом успешной деятельности любой организации и важным условием соответствию уровня профессионализма персонала реалиям постоянно изменяющихся рынков, является непрерывное развитие и обучение персонала. Практика показывает, что при сложных экономических условиях ведения бизнеса, организация и проведение корпоративных тренингов ни что иное как надежная инвестиция, окупающая себя многократно, что позволит сохранять успешность и в сложных ситуациях.  Профессиональный подход к созданию и реализации продолжительных комплексных корпоративных программ по обучению персонала, позволяет подойти к обучению сотрудников системно, обеспечивая рост и развитие персонала и организации в целом.


  Комплексные тренинги в Киеве и корпоративные программы, по обучению персонала проводимые специалистами с высоким уровнем профессиональной компетентности, является важным шагом к победам в бизнесе и достижению своих целей.


  Именно профессионализм команды, реализующей тот или иной коммерческий проект, является залогом успеха компании или фирмы.
Callback Mail Facebook Twitter Youtube Instagram