Друкувати

Online курс:

Школа практики фінансового директора в записіора

Онлайн і відео запис

Заповнити заявку на участь

Навчання: OnLine – 8 занять; 12 блоків по 2,5 години (30 годин)
Дати:
По середах з 18-30 до 21-00
По суботах  з 10.00 до 15.00

 

НАВЧАННЯ ФІНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА - ВСЕ ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ РОБОТИ

 

ПРОГРАМА - Все що потрібно для роботи CFO

 Школа фінансового директора – це комплексна програма тривалістю більше 30 годин, в рамках якої ви навчитеся всьому, починаючи від впровадження управлінського обліку та бюджетування до аналізу діяльності компанії, управління та мотивації співробітників. Отримайте готові до впровадження шаблони та практикуйте все, що ви вивчаєте. Підвищуйте свою особисту ефективність як керівника і покращуйте фінансові показники компанії в найкоротші терміни. Зробіть фінанси бізнесу зрозумілими, контрольованими, передбачуваними та ефективно працюючими на бізнес.

 

ПРИЧИНИ ПРОЙТИ ОНЛАЙН-ШКОЛУ ФІНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА

1. Навчитеся управляти фінансами та ключовими показниками ефективності KPI;
2. Отримайте покроковий алгоритм впровадження управлінського обліку;
3. Навчитеся впливати на фінансові показники компанії;
4. Прогнозувати прибуток та грошові потоки: розраховувати потребу у фінансування бізнесу;
5. Формувати бюджети компанії на фінансовий рік;
6. Вибудувати ефективну роботу фінансової служби. Розраховувати та підвищувати продуктивність фінансової служби;
7. Практичні шаблони, таблиці, розрахунки, документи, необхідні в роботі кожного CFO.

 Для кого призначена програма

¨      CFO – отримати комплексне бачення своєї роботи, зрозуміти найбільш ефективні і точні способи впровадження управлінського обліку.

¨      Головним бухгалтерам, які виконують функцію фінансового директора - для більш глибокого розуміння стратегічних фінансових питань, підвищення кваліфікації.

¨      Власникам малого та середнього бізнесу - впровадити ефективну систему управлінського обліку, зрозуміти фінансові показники власної компанії, контролювати і мотивувати співробітників.

¨      Фінансові аналітики – отримати практичні інструменти для підвищення точності та ефективності своєї роботи.

¨      Працівники економічних служб - щоб отримати практичні

 

ЩО ВАС ЧЕКАЄ НА НАВЧАННІ:

¨       5 тем важливих для фінансового управління компанією:

1)      Ефективність роботи фінансової служби: стандарти роботи, продуктивність, ключові задачі та процеси CFO

2)      Аналіз фінансових звітів та оцінка результатів діяльності бізнесу за KPI. Які показники важливо контролювати: які сигнали про небезпеку не варто ігнорувати

3)      Архітектура та логіка побудови управлінського обліку. Як забезпечити достовірні, оперативні  та аналітичні управлінські звіти для менеджерів компанії

4)      Фінансове моделювання та прогнозування. Як сформувати фінансову модель на рік та розрахувати потребу у фінансуванні бізнесу на рік та щомісячно.

5)      Бюджетне управління. Як управляти за допомогою бюджетів. Як делегувати фінансову відповідальність за фінансові результати компанії.

¨       Ви отри маєте доступ до 30+ годин відео контенту : відео лекції та відео практикуми з детальними прикладами, які Ви проходите самостійно. Надаємо рекомендації для самостійної роботи та Тест для самоконтролю, щоб можна було сфокусуватись на ключових завданнях теми.

¨       55+ практичних матеріалів для роботи, якими Ви можете скористатись для відпрацювання практики.

¨       1 рік доступу до всього курсу

¨       1 година індивідуальної онлайн консультації Ігоря Немировського та Інни Старожукової за попередньою домовленістю про дату та час.

 

ПРАКТИЧНІ ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ

¨      По кожній темі учасники отримують завдання для самостійної роботи.  Мета   - практичне вивчення матеріалу. Обов'язкової вимоги щодо самостійної роботи немає. Якщо учасник має  дані компанії для виконання самостійної роботи,  то краще  з ними працювати. Якщо ні, ми надаємо дані для роботи. Результати самостійної роботи не перевіряються. Учасники мають  можливість поставити запитання тренерам під час навчального курсу.  

 

ПРОГРАММА НАВЧАННЯ:

 

Тема 1. КЛЮЧОВІ ЗАДАЧІ CFO Основні питання, які розглядаємо в цій темі

Матеріали для самостійного опрацювання:

Відео лекція (2 години):

¨      Цілі, завдання та функції фінансового директора

¨      Критерії ефективності фінансової послуги

¨      Найважливіші «контрольні точки» в бізнесі

¨      Як виміряти навантаження і розрахувати необхідний персонал фінансового відділу

¨      Організація роботи фінансової служби та розподіл функціоналу

¨      Система мотивації фінансової служби / бухгалтерії

Відео практикуми  (1 година)

¨      Внутрішній аудит процесів фінансового управління

¨      Оцінка завантаженості фінансової служби вцілому

¨      Оцінка завантаженості окремого бухгалтера

Практичні матеріали на Гугл диску

¨      Презентація

¨      Оцінка бізнес процесів фінслужби

¨      Стандарти роботи фінслужби

¨      Приклад оцінки завантаженості фінслужби

¨      Золотий стандарт фіндиректора

¨      Приклади мотиваційних листів фінансового директора, казначея, бухгалтера

¨      Тест для самоконтролю

¨      Завдання для самостійної роботи

¨      Тест для самоконтролю

 

Тема 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА РОЗРАХУНОК КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ

Матеріали для самостійного опрацювання:

Відео лекція (2 години)

¨      Піраміда DuPont і рентабельність власного капіталу (ROE)

¨      Золоте правило економіки

¨      Рентабельність за 7 рівнями прибутку: валова маржа, EbitDa, Ebit, Ros

¨      Як оцінити вартість бізнесу

¨      Скільки прибутку автоматично реінвестується в оборотний і вкладений капітал

¨      Джерела фінансування для зростання бізнесу

¨      Скільки грошей можна вивести з бізнесу

¨      Яка часта причина банкрутства, співвідношення власних і позикових коштів

¨      Як управляти прибутковістю бізнесу. Основні методи підвищення прибутковості

¨      Стратегії збільшення грошового потоку, як уникнути касових розривів

 

Відео практикуми (4 годин):

¨      Як читати звіт про прибутки, KPI. Структура звіту про прибутки: за ЦФВ, статтями, маржинальний метод. Відмінності управлінської та бухгалтерської звітності про фінансові результати. Правила розрахунку прибутку. Правила взаєморозрахунків з Власниками бізнесу

¨      Аналіз ефективності бізнесу за балансом. Структура управлінського балансу, основні відмінності від бухгалтерського

¨      Звіт про прибутки торгівельної компанії: приклад розрахунків показників

¨      Розрахунок чистого оборотного капіталу

¨      Чому прибуток є, а грошей нема. Приклад як розрахувати на цифрах. Як рухається прибуток в межах балансу, аналіз зростання активів і пасивів

¨      Приклад Звіту по KPI торгівельної компанії на 1 сторінці

¨      Порівняння трьох фінансових звітів торгівельної компанії. Як перевірити звіти на коректність

¨      Приклад фінзвітів виробничої компанії

Практичні матеріали на Гугл диску

¨      Презентація

¨      Звіт про прибутки торг.компанії

¨      Баланс торгівельної компанії

¨      Звіт по KPI торгі.компанії

¨      Порівняння трех звітів на коректність

¨      Довідник статей доходів та витрат торгівльна компанія

¨      Довідник статей доходів та витрат виробничої компанії

¨      Звіт про прибутки виробн.компанії

¨      Баланс виробн. компанії

¨      Звіт по KPI виробні.компанії

¨      Порівняння трех звітів

¨      Приклад Звіту про прибутки компанії, яка надає нематеріаломісткі послуги

¨      Баланс компанії, яка надає нематеріаломісткі послуги

¨      Звіт по KPI компанії, яка надає нематеріаломісткі послуги

¨      Завдання для самостійної роботи

¨      Тест для самоконтролю

 

Тема 3.  УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: архітектура побудови та управлінська облікова політика

Матеріали для самостійного опрацювання:

Відео плекції (8 годин):

¨      Архітектура побудови управлінського обліку

¨      Поєднання управлінського та бухгалтерського обліку. 3 варінти побудови управлінського обліку

¨      Метод "подвійного запису"

¨      Управлінський облік у відповідності до фінансової та юридичної структури

¨      Управлінський облік "з" чи "без" ПДВ

¨      Ресурси, необхідні для ведення управлінського обліку

¨      Корпоративна валюта, фінансовий рік, система безпепеки

¨      Правила обліку доходів та собівартості від реалізації, валового прибутку, дебіторки

¨      Правила формування вхідної собівартості готової продукції, покупних товарів

¨      Відмінності та правила обліку  Capex Opex

¨      Облік розрахунків між своїми організаціями та власниками бізнесу

¨      Управлінська облікова політика, що обовʼязково повинно бути прописано

¨      4 ключові процеси організації управлінського обліку, від яких залежить коректність цифр. Хто повинен відповідати за збір первинних документів

Практичні матеріали на Гугл диску

¨      Презентація

¨      Чек лист вимог до управлінського обліку

¨      Приклад облікової політики

¨      Приклад Графіку документообігу

¨      Приклад положення про фінвідділ

¨      Довідник типових господарських операцій

¨      Приклад довідника основних засобів

¨      Приклад розрахунків як валовий прибуток може відрізнятись при УО з ПДВ або БЕЗ

¨      План рахунків для малого бізнесу

¨      План рахунків приклад для ERP

¨      Завдання для самостійної роботи

¨      Тест для самоконтролю

 

Тема 4. ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

          Матеріали для самостійного опрацювання:

Відео лекція (2 годин)        

¨      Аналіз і прогноз зовнішнього середовища по ринках, регіонах, продуктах

¨      Цілі компанії за 3-ма сценаріями

¨      лімітуючі фактори

¨      Методи планування продажів

¨      Драйвери зростання бізнесу

¨      Аналіз прогалин і як оцінювати плани на реалістичність

¨      Розрахунок потреби у фінансуванні

 

  Відео практикуми (8 годин)

¨      Техніка формування  фінансової моделі

¨      приклад річної фінансової моделі та прогнозування потреби у фінансуванні

¨      Операційні бюджети в розрізі кожного місяця

¨      Бюджет продажів

¨      Бюджет валового прибутку, закупівель, оплат постачальникам

¨      Планування операційних витрат

¨      Планування надходжень від клієнтів трьома методами

¨      Фінансові бюджети: ББЛ, БДВ, БРГК, прогноз по KPI

¨      Планування грошових потоків. Життя без касових розривів. Як управляти грошовими потоками

¨      Платіжний календар (ПК) техніка підготовки

¨      Точка беззбитковості та Операційний ліверидж

¨      Логіка побудови ПК за Центрами фінансової відповідальності

¨      Приклад заповнення ПК

    Практичні матеріали на Гугл диску

¨      Презентація

¨      Приклад фінмоделі та бюджетів торгівельної компанії

o   Бюджет продажів

o   Бюджет валового прибутку

o   Бюджет товарних залишків та закупівель

o   Бюджет надходжень від клієнтів

o   Бюджет оплат постачальникам

o   Бюджет оплат операційих ивтрта

o   Бюджет доходів та витрат

o   Бюджет по балансу

o   Бюджет Руху грошових коштів

o   Прогноз  по KPI

o   Індикатори для контролю

¨      Приклад фінмоделі виробничої компанії

¨      Приклад фінмоделі нематеріаломістких послуг

¨      Платіжний календар для малого бізнесу

¨      Приклад Платіжного календаря за ЦФВ

¨      розрахунок точки безбитковості та операційного лівериджу

¨      Завдання для самостійної роботи

¨      Тест для самоконтролю

 

Тема 5. БЮДЖЕТНЕ УПРАВЛІННЯ. Як управляти за допомогою бюджетів

Матеріали для самостійного опрацювання:

          Відео практикуми (3,7 години)

¨      Приклад побудови бюджетної моделі за ЦФВ

¨      Приклад побудови фінансовї структури

Практичні матеріали на Гугл диску

¨      Приклад бюджетної моделі за Центрами фівнансової відповідальності

¨      Приклад бюджетів виробництва

¨      Приклад бюджетів виробництва

¨      Приклад формату інвестиційного бюджету

¨      Приклад Класифікатор бюджетів

¨      Приклад Класифікатор бюджетів 2 (з філіалами)

¨      Приклад планування закупівель в торгівельній компанії з довгим плечем

¨      Приклад Директивів по ЦФВ

¨      Приклад Дерева фінансових цілей з впливом кожного ЦФВ на ROE

¨       Завдання для самостійної роботи

¨       Тест для самоконтролю

 Вартість за 1 учасника 9750, грн

30 годин відеоконтенту

55 шаблонів для роботи

 

Для підключення до онлайн курсу потрібно буде:

·         Прізвищк, Імʼя, електронна пошта

 
При реєстрації на сайті знижка -5% 
 
ПІП:*
Компанія:*
Viber:*
К-сть осіб:*
E-mail:*
 

* - Поля, обов'язкові для заповнення

 

 
 
 

Назад