Друкувати

Online тренінг:

Бюджети з шаблонами бюджетів та фінансовою моделлю

Online 25-26 березня

Заповнити заявку на участь

ZOOM

2 дні по 4 години. З 10.00 до 14.00 +

Протягом тренінгу слухачам буде надано лише практику організації бюджетного управління в компанії, як розрахувати бюджети компанії, якою має бути структура бюджетів, як розподілити зони фінансової відповідальності – хто за які цифри повинен відповідати та головне як управляти компанією за допомогою бюджетів. Тренери максимально повно та доступно представлять інформацію, що відкриває світ фінансів та бюджетів.
Весь тренінг побудований на практичних прикладах, моделях та розрахунках, які розроблені тренерами та які учасники зможуть отримати. Ви отримаєте фінансові моделі, шаблони бюджетів, необхідні для прийняття ефективних та економічно обґрунтованих управлінських рішень

 

 •   За підсумками навчання всі учасники зможуть отримати практичний матеріал, а саме:
   - ФІНАНСОВУ МОДЕЛЬ прогнозування від авторів (в Excel з налаштованими формулами) для постановки та декомпозиції фінансових цілей компанії на рік, аналізу «що-якщо»:
   - Прогнозування чистого прибутку та рентабельності по чистому прибутку, у тому числі прогноз продажів, валового прибутку, операційних витрат, операційного прибутку (Ebitda, Ebit)
  - прогнозування потреби в оборотному капіталі на основі оборотності дебіторки, товарних залишків та іншого оборотного капіталу
  - прогнозування власного капіталу, зобов'язань перед постачальниками товарів на основі показника оборотності, інших зобов'язань, потреби у фінансуванні
  - Матриця фінансової відповідальності
  - Бюджетна модель по-місячно, яку можна побудувати за 3 дні для одного бізнесу
  - приклад бюджетної моделі за центрами фінансової відповідальності
  - Індекс сезонності
  - Положення про бюджетування, а ще 2 електронні книги авторів з Бюджетування та BSC

 

 • Програма курса навчання:

Прогнозування результатів діяльності компанії за 10 хвилин:
- у чому різниця між прогнозами та бюджетами;
- Серйозні розмови про ефективність: Куди ми прийдемо наступного року, якщо нічого не мінятимемо;
- що необхідно закласти в основу прогнозів та бюджетів: обмежуючі фактори, тенденції та гіпотези, три підходи до розрахунку планів;
- 6 підходів до планування продаж;
- Прогнозування та фінансова модель у 3-х сценаріях: прибутку, робочого капіталу та розрахунок потреби у фінансуванні бізнесу
- Як керувати фінансовими показниками:
- Оборотністю активів; - маржею:
- Операційними витратами; - Кредиторкою;
- методи управління грошовими потоками;
- Управління середньозваженими показниками;
- точка беззбитковості при різних значеннях продажу, маржі, витрат;
- операційний та фінансовий леверидж;
- ризики збільшення позикових коштів;
- прогнозування на «0» основі для стартапів;
- приклад, як вивільнити гроші з робочого капіталу;
- вплив зниження рентабельності на можливості зростання;
- зростання цін та можливе зниження продажів;
- Зниження цін та необхідне зростання продажів.

Організація бюджетного управління. як керувати за допомогою бюджетів:
- Говори мовою цифр. Арифметика прибутку.
- як оперативно та ефективно керувати фінансовими результатами за допомогою бюджетів;
- центри фінансової відповідальності (ЦФО). Хто за які показники відповідає у компанії. KPI та нормативи підрозділів. Побудова матриці фінансової відповідальності та фінансової структури;
- Методики бюджетування. Бюджетування зверху вниз та знизу вгору. Формування директив для бюджетів: з доходів, витрат, складу, дебіторки, надходження грошей, прибутку. Що вибрати статичний бюджет чи ковзне планування;
- об'єкти бюджетування;
- Класифікатор бюджетів: Основні види бюджетів – операційні, інвестиційні та фінансові бюджети. Як скласти перелік необхідних бюджетів;
- план впровадження системи бюджетного управління.

Техніки формування бюджетів компанії підрозділів:

- Бюджетна структура компанії та фінансові бюджети компанії;
- фінансова модель розширена;
- бюджет доходів і витрат (прибутків та збитків) за статтями та за елементами;
- бюджет руху грошових коштів, прогнозний баланс, як вони формуються: правила консолідації;
 функціональні бюджети;
- Бюджет продажів, Бюджет надходжень від клієнтів, Бюджет дебіторської заборгованості;
 бюджет виробництва;
- бюджет валового прибутку, Бюджет товарних залишків, Бюджет собівартості реалізації;
- Бюджет закупівель за собівартістю та закупівельною вартістю, Бюджет оплат постачальникам, Бюджет кредиторської заборгованості;
- Бюджетування витрат на персонал, Бюджет виплат персоналу, Бюджет зобов'язань щодо виплат персоналу;
- бюджет податків на фонд оплати праці (ФОП), Бюджет виплат податків, Бюджет зобов'язання з податків на ФОП Бюджет преміального фонду топ-менеджерів, Бюджет виплат;
- Бюджет витрат на відрядження;
- бюджет податків, Бюджет фінансової діяльності, Бюджет інвестиційної діяльності;
- бюджети підрозділів. Бюджети з ЦФО;
- основні показники підрозділів. За що вони мають відповідати. Як встановити директиви підрозділів;
- бюджети доходотворчих підрозділів: Бюджет відділу продажів, служби маркетингу;
- Бюджети сервісних підрозділів: Бюджет складу, транспортно-експедиційної служби, адміністративно-господарської служби, фінансової служби та бухгалтерії, бюджет ІТ, служби персоналу, управління.

Контроль виконання бюджету та аналіз відхилень:
- бюджетний контроль;
- план-фактний та план-факторний аналіз виконання бюджету;
- відхилення щодо чистого прибутку;
- відхилення обсягів продажу;
- відхилення за витратами по функціональних областях;
- Аналіз відхилень.

 

Тренінг можливий у корпоративному форматі, з адаптацією програми та кейсів під завдання та особливості компанії. Проведемо сесії з топ-менеджментом з каскадування цілей, погодження та затвердження зон відповідальності, розробки та уточнення бюджетних показників.

 

 • Бізнес-тренери:

Немировский Игорь

 

Немировський Ігор Борисович  – Керуючий партнер, консультант та бізнес-тренер з досвідом роботи фінансовим директором, керівником одного з найбільших холдингів – лідерів ринку в Україні в сегменті дистрибуції.
- Практичний досвід Топ-посад та управління – понад 15 років.
- Досвід управління у групі компаній зі штатом понад 800 осіб.
- Досвід керівника проектів впровадження ERP-систем із боку Замовника (3 проекти).
- Досвід проектів повної формалізації та побудова системи управління бізнесом великих холдингів.
- Практичний досвід застосування всіх, пропонованих, інструментів менеджменту (від розробки методології до покрокової реалізації)
Розроблено кейсові програми навчання, які відрізняються багатим практичним матеріалом:
- Розробка та впровадження Стратегії на базі ССП.
- Системний бізнес: як власнику зробити бізнес-бізнесом.
- Абсолютна залучення персоналу: 100% покращення показників руками ваших співробітників.
- ВИДАТНИЙ КЕРІВНИК: Лідерство. Менеджмент. Управління людьми. Мотивація. Управління ключовими фінансовими показниками.
Автор 3-х книг: "Видатний керівник", "Бюджетування: від стратегії до бюджету", "Система збалансованих показників".
В даний час Генеральний директор та керуючий партнер консалтингової компанії, керівник напряму "Ефективний керівник". 

   Старожукова Инна Альбертовна

Старожукова Інна Альбертівна – Тренер-ПРАКТИК з розробки та впровадження систем управлінського обліку та звітності (в ERP, 1с), бюджетування, оцінки результатів діяльності компанії за ключовими показниками ефективності, а також системи оплати праці за результатом KPI-мотивації.

Ключовий досвід:

 3 проекти впровадження управлінського обліку в ERP та один з них найшвидший у світі за оцінками Microsoft;
досвід впровадження у різних галузях: дистрибуція (автозапчастина, продуктів харчування, госптоварів), роздріб, послуги, виробництво;
досвід побудови фінансової служби, розробка функціональних обов'язків від результату кожної ділянки, повна регламентація роботи фінансового відділу;
досвід застосування управлінського обліку "як з нуля", так і "доведення до пуття того, що є";
досвід застосування як у невеликих компаніях, так і холдингових структурах;
досвід постановки технічних. завдань для реалізації УУ в 1с як на регістрах, і на плані рахунків;
досвід реорганізації та розподілу функцій усередині фінансової служби за ведення управлінського обліку, бюджетування у максимально стислий термін та мінімальними ресурсами;
  Розроблено кейсові програми навчання, які відрізняються багатим практичним матеріалом:
- фінанси для керівників та нефінансових менеджерів;
- як запровадити та організувати управлінський облік;
- оплата праці за результатом: KPI-мотивація;
- бюджетування з шаблонами бюджетів та фінансовою моделлю;
- все, що необхідно знати власникам малого бізнесу про фінанси та бюджети;
 Співавтор 3-х книг: "Видатний керівник", "Бюджетування: від стратегії до бюджету", "Система збалансованих показників"

 • Регламент:
  9:50 реєстрація
  10:00 початок
  12:00 - 12:15  перерва
  14:00 (+/-) - закінчення
  Другий день - регламент той-же. 

  • Вартість участі:
  3,500.00 грн. - за одного учасника.
  Для другого та третього учасника знижки 5% та 7% відповідно.

  У вартість входить: інформаційно-консультаційне обслуговування, збірник матеріалів, обговорення доповідей та обмін думками з тренером.

 • P.S.: Ця програма передбачає можливість проведення корпоративного (індивідуального) замовлення зі спеціально розробленими прикладами та завданнями з урахуванням специфіки вашого бізнесу та рівня підготовки групи.При реєстрації на сайті знижка -5% 
 
ПІП:*
Компанія:*
Viber:*
К-сть осіб:*
E-mail:*
 

* - Поля, обов'язкові для заповнення

 

 
 
 

Назад