Друкувати

Он-лайн тренінг:

Бізнес Трекінг. Управління прибутком та системним ростом вашого бізнесу.

Онлайн 12 - 13 березня

Заповнити заявку на участь

ZOOM

2 дні по 4 години

 

 • Програма:

  БЛОК 1-2  Бачення розвитку і постановка цілей бізнесу. Пріоритети компанії і кожного підрозділу:
  Про систему “БІЗНЕС ТРЕКІНГ. Управління прибутком та системним ростом вашого бізнесу. Управлінська та операційна Система для середнього бізнесу.
  - Проблеми бізнесу сьогодні: падіння прибутку та рентабельності, розчарування в персоналі, мало що дає необхідний результат, хоча ви випробували багато чого.
  - Введення в Систему:
  - Аналіз бізнесу, що у бізнесі потрібно “підправити”: пошук Можливостей та Бар'єрів зростання
  - Операційна Система управління для СЕО / власника бізнесу, що управляє
  - Планування. Цілі. Бачення розвитку
  - Пріоритети компанії та кожного підрозділу. Критично важливі цілі для зростання
  - Ваша інформація для керування. Цифри та дані з управлінського обліку. Звітність та контролінг найважливішого у бізнесі
  - Зони відповідальності. Орг.структутра та делегування відповідальності. KPI з посад
  - Управління Прибутком. Управління прибутковістю Клієнтів. Управління прибутковістю товарних запасів.
  - Управління зростанyям
  - Персонал. Ефективне керування людьми. "Золотий стандарт посади". Залучення. Оцінка та розвиток.
  - Критично важливі бізнес-процеси і як їх відточити до досконалості
  - Проблеми. Сфери, які потребують покращень.
  - Проекти трансформації. Команди Трансформації.
  - Дорожня карта впровадження Системи "Бізнес трекінг"
  - інструменти та Шаблони для вирішення бізнес Завдання в Системі “Бізнес трекінг”: розвиток та супровід бізнесу Дорожная карта внедрения Системы “Бизнес трекинг”.

  БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ. Постановка цілей бізнесу. Пріоритети бізнесу і кожного підрозділу:
  - Бачення розвитку компанії
  - Довгострокові цілі бізнесу
  - Бачення розвитку кожного підрозділу “Як є і як буде…”:
  - Щорічні цілі бізнесу
  - Щоквартальні цілі
  - Щомісячні цілі
  - Щотижневі цілі
  - Пріоритети компанії. Критично важлива мета для зростання бізнесу
  - Каскад Єдино важливої мети на кожен підрозділ за випереджаючими показниками
  - Дерево цілей
  - Пріоритети кожного підрозділу на базі випереджальних показників виходячи з Критично важливої мети
  - Внутрішній Клієнт для кожного підрозділу. Цілі зі скорочення циклів процесів та покращення якості процесів підрозділу виходячи з потреб внутрішнього Клієнта / Клієнта
  - SLA Стандарти Сервісу всередині підрозділів.
  - Оцінка SLA Стандартів Сервісу між підрозділами. Візуальний менеджмент SLA між підрозділами

  БЛОК 3. Система корпоративного планування компанії.
  Прогнозування результатів діяльності компанії за 10 хвилин і побудування бюджетів:
  - Ринок, тенденції та довгострокове планування. обмежуючі фактори та гіпотези
  - ковзне планування
  - планування продажів. Як оцінити прогнози на реалістичність:
  - GAP аналіз та план по досягеню цiлей
  - Прогнозування та фінансова модель у 3-х сценаріях: прибутку, робочого капіталу (кейс)
  - Формування директив для бюджетів: з доходів, витрат, складу, дебіторки, надходження грошей, прибутку
  - Бюджет витрат на персонал, Бюджет виплат персоналу, Бюджет зобов'язань щодо виплат персоналу
  - Бюджети підрозділів. Бюджети з ЦФО (шаблон та приклади бюджетів в Екселі)
  - Схеми консолідації бюджетів за ЦФО у три фінансові бюджети.

  БЛОК 4. Орг. Структура та оцифрування бізнесу. KPI для кожного підрозділу і співробітника
  Я ВIРЮ ТІЛЬКИ ЦИФРАМ, ВОНИ НІКОЛИ НЕ ПОМИЛЯЮТЬСЯ. ОЦИФРОВУЄМО БІЗНЕС, КОЖНИЙ ПІДРОЗДІЛ І СПІВРОБІТНИКА У КОМПАНІЇ
   Організаційна структура, зони відповідальності, делегування фінансової відповідальності. Оцифрування, метрики бізнесу. Метрики та ключові показники ефективності роботи ТОП-менеджменту компанії. Kpi та оплата за результат:  
  - Орг. Структура. Делегування фінансової відповідальності – хто та за що в компанії відповідає.
  - Оцифрування бізнесу та метрики ефективності для кожного підрозділу
  - Як визначити зони відповідальності за фінансовими показниками матриця фінансової відповідальності
  - Як визначити зони відповідальності за нефінансовими показниками: процесні показники
  - Як збалансувати зростання прибутку та фонду оплати праці. Бюджет витрат на ФОП
  - Ситуація: у компанії прибутку немає, а всі заробили премії
  - Як виміряти - оцінка результативності співробітників відділу продажів
  - Як виміряти - оцінка результативності співробітників відділу закупівель
  - Як виміряти - оцінка результативності співробітників відділу логістики
  - Як виміряти - оцінка результативності співробітників відділу фінансів та бухгалтерії
  - Як виміряти - оцінка результативності співробітників відділу HR

  Як впроваджувати KPI-мотивацію:
  - План впровадження: кроки та терміни
  - Хто відповідальний за використання
  - Хто відповідальний за розрахунок показників та складання звітів за показниками
  - Хто контролює правильність розрахунку показників
  - Основні заперечення співробітників та як їх долати
  - Опір змінам, як природна реакція колективу. Загальна модель подолання опору. Рівні опору, методи їх подолання
  - Як підвищити відповідальність працівників за результат, а не дії

  БЛОК 5. Управління прибутком клієнтської бази і товарних запасів. Ефективне ціноутворення.
  Як підвищити ПРИБУТОК БІЗНЕСУ ЗА ДОПОМОГЮ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ
  - Стратегічний аналіз Клієнтської бази / Клієнтських Сегментів
  - Які Сегменти / Клієнти приносять прибуток, а які його з'їдають;
  - Які Сегменти клієнтів є найбільш перспективними з точки зору розвитку бізнесу та прибутку компанії?
  - Які Сегменти Клієнтів ми вважатимемо стратегічно важливими? За якими критеріями ми будемо сегментувати клієнтську базу?
  - Як підвищити прибуток компанії, виходячи з даної Сегментації Клієнтської бази?
  - Аналіз Регіонів / Ринок збуту /Каналів продажів.
  - Стратегічні регіони / країни / канали збуту ...;
  - Оцінка та рейтинг Сегментів Клієнтів;
  - Як збільшити прибуток клієнтської бази?
  - Побудова Моделі Прибули компанії по Сегментам Клієнтам. Оцінка впливу зростання цін по кожному Сегменту на прибуток компанії
  - Ціноутворення по кожному Сегменту Клієнтів. Що має змінитись?
  - Як забезпечити Зростання маржинальної рентабельності Сегментів
  - Розширення найприбутковішого асортименту компанії в Стратегічних Сегментах Клієнтів
  - Зростання задоволеності Стратегічно важливих Сегментів
  - Потреби Клієнтів ключових сегментів.
  Аналіз Товарних ЗАПАСІВ – як підвищити рентабельність інвестицій у запаси
  - Де зосереджено основні активи компанії?
  - Як підвищити прибутковість, ROE вкладень у товарні запаси, оборотність товарів/запасів, які забезпечують 80% маржі/прибутку?
  - Як підвищити ROE товарних категорій / SKU?
  - Які 1-10% товарних категорій, які забезпечують 60-80% прибутку
  - Продукти «Зірки». Хто ті, 5-10% SKU, які забезпечують 50-75% продажів / маржі;
  - Оцінка товарних запасів за ROE. Рейтинг товарних напрямків по ROE
  - Норма рентабельності по ROE для компанії. Найпривабливіші товарні напрямки по ROE та напрямки, які не дотягують до встановлених норм компанії по ROE у товарній категорії / групі / бренді
  - Модель прибутку компанії у товарних напрямках
  - Оптимальна широта асортименту SKU, яка забеспечуе 99% (95%) продажiв
  - Оптимізація неефективного товарного асортименту та вивільнення капіталу компанії
  - Де необхідно змінити ціноутворення і як ця зміна вплине на прибуток компанії
  - Де заморожені гроші бізнесу: Забезпечити баланс - прибуток / Продажі /
  - Де, Як і Скільки? потрібно вивільнити грошей із товарних напрямів
  - Товарні запаси: Якість складу та рівень сервісу
  - асортимент за допомогою ABCDX-HML-аналізу ...
  - Аналіз оптимальності та збалансованості асортименту АВСDX аналіз

  БЛОК 6 . ЛЮДИ. Розвиток лідерів. Золотий стандарт посади. Розвиток. Кар'єра. Мотивація. Залученнiсть:
  - Залучення до команди Найсильніших. Критерії відбору "Найсильніших" - "Золотий Стандарт посади". 5 головних компетенцій керівника з 16 лідерських компетенцій
  - Аналіз здібностей – програма пошуку, виявлення, підтримки та висування талановитих співробітників
  - " Золотий стандарт " менеджера – лідера; "золотий стандарт посади"
  - 4 типи менеджерів та 4 групи навичок менеджерів: "Енергія лідерства" та інші важливі фактори...
  - Як зрозуміти яких людей у компанії потрібно терміново замінити;
  - Оцінка персоналу та диференціація. Як провести оцінку ваших людей;
  - А ++, А +, А, В, С, N співробітники.
  - Цінність / Вартість персоналу
  - Індивідуальний План розвитку. Зроби картки зростання для кожного співробітника
  - Трекінг кар'єри. Моя кар'єра. Наставництво та "Партнерське охоплення"
  - Робота з ключовими співробітниками: ПІДБІР, УТРИМАННЯ, РОЗВИТОК.
  - Робота на віддаленні. Як підтримати мотивацію Звітність працівників на віддаленні.
  - Розвиток лідерського потенціалу. Кожному менеджеру з Проекту розвитку;
  - Як створити колектив, в якому хочеться працювати довго.
  - Як забезпечити залучення персоналу
  - Як мотивувати без бюджету. Як підвищити ефективність на 37% фактично без бюджету
  - Визнання та винагорода. Турбота про співробітників.
  - Бренд роботодавця: "Хочемо бути Google?"
  - EVP – що запропонуємо людям?

  БЛОК 7 . “Стратегічно важливі бізнес процеси. Стандарти роботи”
  - 3 Головні стратегічні процеси, що сприяють Зростанню бізнесу в перспективі «Процеси»
  - Виявлення стратегічно важливих бізнес-процесів
  - Перелік – Реєстр Стратегічно важливих процесів
  - Оцінка поточного стану стратегічно важливих бізнес-процесів
  - Цілі у стратегічно важливих процесах
  - Бачення Критично важливих процесів “Як є…” та “Як буде…”, цільовий, ідеальний стан процесу
  - Стандартизація Стратегічно важливих бізнес-процесів
  - Стандарти роботи Керівника
  - План Дій. Відповідальні. Терміни

  БЛОК 8 . “Контролінг. Візуальний менеджмент. Обходи керівника”
  - Ключові показники Верхнього рівня для СЕО / Власника
  - Ключові показники для контролю Продажів
  - Ключові показники для контролю Маркетингу
  - Ключові показники для контролю Закупівель / Продукт менеджменту / Категорійного менеджменту
  - Ключові показники Виробництва
  - Ключові показники служби персоналу
  - Ключові показники Логістики
  - Тижневі Спринти бізнесу
  - Впровадження візуального Менеджменту
  - Візуальний менеджмент в управлінні, у Продажах, Закупівлях, Логістиці, HR, Фінанси…
  - Ключові Kpi в режимі реального часу

  БЛОК 9 . “Сфери де потрібні покращення. Пошук і рішення проблем”
  Аналіз ключових проблем бізнесу
  Фінанси
  - "ТОП 3" проблем у перспективі «Фінанси» з урахуванням проведеного бенчмаркінгу;
  - Аналіз БІЗНЕС-НАПРЯМКІВ, які завдають збитків;
  - Як забезпечити прибуткове зростання
  Клієнти
  - "ТОП 3" проблем у перспективі Клієнти;
  - Як забезпечити зростання клієнтів/замовлень;
  - Як зберегти клієнтську базу;
  - Як зменшити відпад клієнтів;
  Процеси
  - Виявити «ТОП 3» стратегічно важливих процесів;
  - Оцінка стратегічно важливих бізнес-процесів;
  - Як забезпечити операційну досконалість роботи стратегічно важливих бізнес-процесів;
  - Цільові орієнтири щодо покращення бізнес-процесів
  Персонал
  - Життєвий цикл компанії;
  - Стратегічно важливі посади;
  - Як розвинути стратегічно важливі навички;
  - Як забезпечити мотивацію та постійні поліпшення.

  Проекти Зростання та розвитку бізнесу
  - Проект зростання № 1. "Системний пошук точок Росту"
  - Проект зростання № 2. " Зростання частки в гаманці та зростання задоволеності ТОП 1% цільових Сегментів, які приносять 60-70% прибутку"
  - Проект зростання № 3 " ТОП 10 продуктів - локомотивів, які потрібно зробити лідерами ринків"
  - Проект зростання № 4 "Сфери, які потребують поліпшень. MBWA"
  - Проект зростання № 5 "Підвищення ефективності вирви продажів"
  - Проект зростання № 6 "Посилення конкурентної переваги та диференціації"
  - Проект зростання № 7 "Вивчення конкурентів – лідерів ринку та впровадження найкращих практик"
  - Проект зростання № 8 "Пошук найкращих практик бізнесу в інших галузях та впровадження в компанії"
  - Проект зростання № 9 "Ідеальні стратегічно важливі процеси"
  - Проект зростання № 10 "Команда найсильніших. Залучення талантів до команди"
  - Проект зростання № 11 "Знайти мільйон: вивільнення оборотного капіталу"

  ПОШУК І РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ БІЗНЕСУ
  - Оцінка стратегічно важливих процесів та пошук тих, що потребують поліпшень. Постійне покращення до рівня 10 балів усіх стратегічно важливих процесів та точок контакту
  - Пошук та вирішення Проблем бізнесу. Щоквартально
  - Перспектива "Фінанси"
  - Перспектива "Клієнти". MBWA
  - Перспектива "Ключові процеси"
  - Перспектива "Персонал"
  - "Впровадження "Дошки вирішення проблем"
  - Відбір ключових проектів
  - Кожен Квартал – 1 Проект розвитку бізнесу кожному ТОП-менеджеру
  Команда Лідерів Трансформації та їх мотивація
  - Мотивація СЕО/власника для змін у бізнесі.
  - Мотивація кожного з ТОП менеджерів/менеджерів взяти відповідальність за зміни (Інструмент «Карта вести за собою»). Індивідуальні мотиватори кожного менеджера / менеджера
  - Програма "Мотивація лідерів трансформації"

 

 •  Бізнес-тренери:

Немировский Игорь

 

Немировський Ігор Борисович  – Керуючий партнер, консультант та бізнес-тренер з досвідом роботи фінансовим директором, керівником одного з найбільших холдингів – лідерів ринку в Україні в сегменті дистрибуції.
- Практичний досвід Топ-посад та управління – понад 15 років.
- Досвід управління у групі компаній зі штатом понад 800 осіб.
- Досвід керівника проектів впровадження ERP-систем із боку Замовника (3 проекти).
- Досвід проектів повної формалізації та побудова системи управління бізнесом великих холдингів.
- Практичний досвід застосування всіх, пропонованих, інструментів менеджменту (від розробки методології до покрокової реалізації)
Розроблено кейсові програми навчання, які відрізняються багатим практичним матеріалом:
- Розробка та впровадження Стратегії на базі ССП.
- Системний бізнес: як власнику зробити бізнес-бізнесом.
- Абсолютна залучення персоналу: 100% покращення показників руками ваших співробітників.
- ВИДАТНИЙ КЕРІВНИК: Лідерство. Менеджмент. Управління людьми. Мотивація. Управління ключовими фінансовими показниками.
Автор 3-х книг: "Видатний керівник", "Бюджетування: від стратегії до бюджету", "Система збалансованих показників".
В даний час Генеральний директор та керуючий партнер консалтингової компанії, керівник напряму "Ефективний керівник".

 

 

   Старожукова Инна Альбертовна

Старожукова Інна Альбертівна – Тренер-ПРАКТИК з розробки та впровадження систем управлінського обліку та звітності (в ERP, 1с), бюджетування, оцінки результатів діяльності компанії за ключовими показниками ефективності, а також системи оплати праці за результатом KPI-мотивації.

Ключовий досвід:

 3 проекти впровадження управлінського обліку в ERP та один з них найшвидший у світі за оцінками Microsoft;
досвід впровадження у різних галузях: дистрибуція (автозапчастина, продуктів харчування, госптоварів), роздріб, послуги, виробництво;
досвід побудови фінансової служби, розробка функціональних обов'язків від результату кожної ділянки, повна регламентація роботи фінансового відділу;
досвід застосування управлінського обліку «як з нуля», так і «доведення до пуття того, що є»;
досвід застосування як у невеликих компаніях, так і холдингових структурах;
досвід постановки технічних. завдань для реалізації УУ в 1с як на регістрах, і на плані рахунків;
досвід реорганізації та розподілу функцій усередині фінансової служби за ведення управлінського обліку, бюджетування у максимально стислий термін та мінімальними ресурсами;
  Розроблено кейсові програми навчання, які відрізняються багатим практичним матеріалом:
- фінанси для керівників та нефінансових менеджерів;
- як запровадити та організувати управлінський облік;
- оплата праці за результатом: KPI-мотивація;
- бюджетування з шаблонами бюджетів та фінансовою моделлю;
- все, що необхідно знати власникам малого бізнесу про фінанси та бюджети;
 Співавтор 3-х книг: "Видатний керівник", "Бюджетування: від стратегії до бюджету", "Система збалансованих показників"

 

 • Регламент:
  9:50 реєстрація
  10:00 початок
  12:00 - 12:15  перерва
  14:00 (+/-) - закінчення

  Другий день - регламент той-же.


 • Вартість участі:
  3,450.00 грн. - за одного учасника.
  Для другого та третього учасника знижки 5% та 7% відповідно.

  У вартість входить: інформаційно-консультаційне обслуговування, збірник матеріалів, обговорення доповідей та обмін думками з тренером.

 • P.S.: Ця програма передбачає можливість проведення корпоративного (індивідуального) замовлення зі спеціально розробленими прикладами та завданнями з урахуванням специфіки вашого бізнесу та рівня підготовки групи.



При реєстрації на сайті знижка -5%



 
 
ПІП:*
Компанія*:
Тел/факс:*
Моб. телефон:*
E-mail:*
 

* - Поля, обов'язкові для заповнення

 

 
 
 

Назад