Друкувати

Online курс:

Школа практики фінансового директора

Онлайн

Заповнити заявку на участь

Online

Навчання: OnLine – 8 занять; 12 блоків по 2,5 години (30 годин)
Дати:
По середах з 18-30 до 21-00
По суботах  з 10.00 до 15.00

 

НАВЧАННЯ ФІНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА - ВСЕ ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ РОБОТИ

 

Школа фінансового директора - це комплексна програма з 12 онлайн-занять по 2,5 години (більше 30 годин), в рамках якої ви дізнаєтеся все: від впровадження управлінського обліку та бюджетування до аналізу діяльності компанії, управління та мотивації працівників. Отримайте готові до впровадження 120 шаблонів і відпрацюєте практично все, що дізнаєтеся. Підвищіть особисту ефективність як управлінця і за максимально стислий термін покращіть фінансові показники компанії

 

  • 4 ПРИЧИНЫ ПРОЙТИ ОНЛАЙН ШКОЛУ ФІНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА

♦ Навчитися управляти компанією та фінансами за ключовими показниками KPI,
♦ Отримати покроковий алгоритм запровадження ефективного управлінського обліку,
♦ Зв'язати фінансові результати підрозділів та співробітників із системою мотивації,
♦ Стати результативним менеджером та лідером, розвивати та вести людей за собою

 

  • Для кого призначено програму

Фінансові директори – щоб отримати комплексне бачення своєї роботи, розібратися у найбільш ефективних та точних способах здійснення управлінського обліку.
Головні бухгалтери, виконують функцію фінансового директора, – глибшого розуміння стратегічних фінансових питань, підвищення кваліфікації.
Власники малого та середнього бізнесу – для впровадження ефективної системи управлінського обліку, розуміння фінансових показників власної компанії, контролю та мотивації працівників.
Фінансові аналітики – щоб отримати практичні інструменти для підвищення точності та результативності своєї роботи.

 

 

  • Програма:

Блок 1. ЗАДАЧІ CFO СЬОГОДНІ І В МАЙБУТНЬОМУ (2,5 години)
Цілі, завдання та функції CFO
Критерії ефективності фінансової служби
Найважливіші «точки контролю» у бізнесі
Як виміряти завантаження та розрахувати необхідний штат фінансового відділу
Організація роботи фінансової служби та розподіл функціоналу
Система мотивації фінансової служби / бухгалтерії
►Файли:
+ Презентація до заняття
+ Стандарти роботи фін.служби (XLS файл)
+ Положення про фін. відділ (DOC файл)
+ Золотий стандарт фін. директора (XLS файл)
+ Розрахунок завантаження фін.служби (XLS файл)
+ Мотиваційні листи CFO, скарбник, бухгалтера (Excel файл)
►Практика:
• Оцінка виконання функціоналу фінслужби «Як є»
• Розрахунок завантаження фін.служби
• Тест для самоконтролю

 

Блок 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ ЗА ЗВІТОМ ПРО ПРИБУТОК. ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ КОЕФІЦІЄНТИ (2,5 години)
Піраміда DuPont та рентабельність власного капіталу (ROE)
Золоте правило економіки
Структура звіту про прибуток: за ЦФО, елементами, маржинальним методом
Відмінності управлінського та бухгалтерського звіту про прибуток
Рентабельність за 7-ми рівнями прибутку: Gross Margin, EbitDa, Ebit, Ros
Як оцінити вартість бізнесу
Правила розрахунку прибутку: метод касовий та нарахування, з ПДВ або без ПДВ, OPEX, CAPEX
Правила взаєморозрахунків із Власниками бізнесу: дивіденди, вилучення, підзвіт
Як керувати прибутковістю бізнесу. Основні методи підвищення прибутковості
►Файли:
+ Презентація біля заняття
• Звіт про прибуток. Приклад торгової компанії (XLS файл)
• Звіт про прибуток приклад виробничої компанії (XLS файл)
• Звіт про прибуток приклад нематеріальних послуг (XLS файл)
• Довідник статей доходів та витрат
• Основні фінансові коефіцієнти з формулами розрахунків (XLS файл)
+ Основні фінансові коефіцієнти на основі звіту про прибуток з формулами розрахунків (XLS файл)
►Практика:
• Розрахунок рентабельності за 7-ми рівнями прибутку
• Розрахунок рентабельності власного капіталу
• Тест для самоконтролю

 

Блок 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ, КРЕДИТОЗДАТНОСТІ, ЛІКВІДНОСТІ (2,5 години)
Як прибуток переміщується в межах балансу, аналіз приросту активів та пасивів
Структура управлінського балансу, основні відмінності від бухгалтерського
Структура управлінського звіту про рух коштів
Чому прибуток є, а грошей немає
Скільки прибутку авторе інвестується в робочий капітал та інвестований капітал
Джерела фінансування зростання бізнесу
Скільки грошей можна вилучати з бізнесу
Яка часта причина банкрутства, співвідношення власних та позикових коштів
Стратегії підвищення грошових потоків, як уникати касових розривів
Піраміда DuPont та рентабельність власного капіталу (ROE)
►Файли:
+ Презентація біля заняття
+ Управлінський баланс приклад торгової компанії (XLS файл)
+ Управлінський баланс приклад виробничої компанії (XLS файл)
+ Управлінський баланс приклад нематеріальних послуг (XLS файл)
+ Довідник статей руху грошових коштів
+ Основні фінансові коефіцієнти на основі балансів із формулами розрахунків (XLS файл)
►Практика:
• Розрахунок показників оборотності ДЗ, складу, Кредиторської заборгованості
• Розрахунок циклу руху грошових коштів
• Зіставлення прибутку та грошового потоку
• Звіряння балансу та звіту про прибуток
• Висновки та рекомендації за підсумками аналізу
• Тест для самоконтролю

 

Блок 4. ЯК СТВОРИТИ СИСТЕМУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ, УПРАВЛІНСЬКА ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА (2,5 години)
Архітектура управлінського обліку
Як поєднати управлінський та бухгалтерський облік
Вимоги ключових користувачів до управлінської інформації
Правила обліку дебіторки та доходів від реалізації
Правила формування вхідної собівартості та собівартості вибуття
Правила обліку витрат та розподілу витрат
Правила обліку необоротних активів
Правила розрахунку курсових різниць
Правила формування фінансового результату
►Файли:
+ Презентація до заняття
+ Чек лист визначення вимог до управлінського обліку (DOC файл)
+ Облікова політика основні пункти (XLS файл)
+ Облікова політика, що описує правила проведення типових господарських операцій (ТГО)
+ Довідник типових господарських операцій (XLS файл)
►Практика:
• Визначаємо вимоги до управлінського обліку
• Описуємо управлінську облікову політику
• Тест для самоконтролю

 

Блок 5. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ (2,5 години)
3 варіанти побудови управлінського обліку
4 основних процесу управлінського обліку від яких залежить коректність обліку
Хто має відповідати за збирання первинних документів
Як прискорити процес закриття періоду до 5 числа наступного місяця за звітним
Ролі у впровадженні управлінського обліку: CEO, CFO, ТОПи
Регламентація процесів та взаємодій
Правила управлінського обліку, про які не варто забувати
►Файли:
+ Графік документообігу
+ Положення про документообіг
+ План впровадження управлінського обліку
►Практика:
• Презентація до заняття
• Формуємо Графік документообігу та зони відповідальності
• Графік проведення інвентаризацій та звірок

 

Блок 6. ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ (2,5 години)
Аналіз та прогноз зовнішнього середовища по ринках збуту, регіонам, продуктам
Цільові показники компанії у 3-х сценаріях
Обмежуючі фактори
Методи планування продаж
Драйвери вартості
Gap аналіз та як оцінити плани на реалістичність
Розрахунок потреби у фінансуванні
Розрахунок точки беззбитковості
►Файли:
+ Фінансова модель у 3-х сценаріях на рік (XLS файл)
+ Розрахунок потреби у фінансуванні бізнесу
+ Розрахунок сезонності (XLS файл)
+ Матриця впливу зміни цін на продаж та маржинальний прибуток (XLS файл)
►Практика:
• Презентація до заняття
• Визначення структури та деталізації фінансової моделі
• Прогнозування прибутку
• Прогнозування робочого капіталу та потреби у фінансуванні бізнесу
• Тест для самоконтролю

 

БЛОК 7. ПЛАНУВАННЯ ДОХОДІВ, ВИТРАТОВ І ЧИСТОЇ ПРИБУТКУ
- Планування продажів
- Планування валового прибутку та собівартості реалізації
- Прогнозування OPEX за статтями витрат
- Планування операційного прибутку EbitDa
- Планування інших доходів та витрат
- Планування дивідендів, CAPEX та нерозподіленого прибутку
- План-фактний аналіз по всіх розділах Звіту про прибуток помісячно та по році
- Прогноз показників ефективності
- Захист бюджету доходів та видатків
►Файли:
+ Бюджет доходів та витрат за елементами та помісячно
+ Бюджет продажів з використанням сезонності та формули виручки
+ Бюджет валового прибутку та собівартості реалізації за товарними групами
+ Бюджет операційних витрат за елементами витрат
+ Майстер бюджет, включаючи P&L, СF, Balance sheet, інвестиційні бюджети
►Практика:
• Презентація до заняття
• Побудова бюджету доходів та видатків на наступний рік помісячно
• Тест для самоконтролю

 

БЛОК 8 8. ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ. ЖИТТЯ БЕЗ КАСОВИХ РОЗРИВІВ
- Планування надходжень від клієнтів та дебіторської заборгованості
- Планування товарних залишків та закупівель
- Планування закупівель з довгим плечем постачання з різних країн
- Планування виробництва та структури виробничої собівартості
- Планування оплат постачальникам та кредиторської заборгованості
- Планування оплат операційних витрат та кредиторської заборгованості
- Щоденне та щотижневе планування грошових потоків
- План-фактний аналіз грошових потоків за видами діяльності
►Файли:
+ Бюджет руху грошових коштів із формулами консолідації (XLS файл)
+ Платіжний календар з формулами розрахунку на основі реєстру платежів (XLS файл)
+ Розрахунок щомісячного автореінвестування в бізнес (XLS файл)
+ Майстер бюджет з формулами консолідації (XLS файл)
+ Прогноз за ключовими показниками ефективності (XLS файл)
+ Приклад бюджетів виробництва (XLS файл)
►Практика:
• Презентація до заняття
• Розрахунок графіка надходжень від клієнтів та ДЗ
• Розрахунок складських залишків та закупівель
• Розрахунок графіка оплат постачальникам та КЗ
• Зіставлення прогнозного прибутку та грошового потоку
• Захист майстер бюджету перед Власниками бізнесу

 

БЛОК 9. БЮДЖЕТНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК КЕРУВАТИ З ДОПОМОГЮ БЮДЖЕТІВ
- Як керувати фінансовими результатами за допомогою бюджетів
- Хто за які показники відповідає в компанії: KPI та нормативи підрозділів
- Відповідальність фінансової служби за фінансові показники
- Фінансова структура та види ЦФО
- Методики бюджетування. Бюджетування зверху вниз та знизу вгору
- Об'єкти бюджетування та Класифікатор бюджетів
- Схеми консолідації у три фінансові бюджети
- План запровадження бюджетного управління
- Корпоративний регламент бюджетування
- Контроль виконання бюджетів та аналіз відхилень кожного підрозділу
►Файли:
+ Матриця фінансової відповідальності за ЦФО (XLS файл)
+ Класифікатор бюджетів (XLS файл)
+ Положення про бюджетування (DOC файл)
+ Регламент підготовки бюджетів (XLS файл)
+ Довідник нормативів для керівників ЦФО (XLS файл)
+ Бюджетна модель по ЦФО (XLS файл)
►Практика:
• Презентація до заняття
• Визначаємо зони фінансової структури компанії
• Побудова фінансової структури компанії
• Тест для самоконтролю

 

БЛОК 10. ТЕХНІКИ ПІДГОТОВКИ БЮДЖЕТІВ З ЦФО
- Бюджети та KPI продажів та маркетингу
- Бюджети та KPI закупівель та логістики
- Бюджети та KPI виробництва
- Бюджети та KPI на персонал
- Захист бюджетів кожним керівником
- Контроль за виконанням бюджетів ЦФО
- Аналіз відхилень
►Файли:
+ Презентація до заняття
+ Приклади форматів бюджетів ЦФО (XLS файл)
+ Довідник показників для оцінки продажів (XLS файл)

 

ЗАНЯТТЯ 11. ЗВ'ЯЗОК ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ З KPI-МОТИВАЦІЄЮ
- Як побудувати систему KPI-мотивації, націленої на прибуток
- Як забезпечити зростання прибутку та зростання оплати праці
- Як впроваджувати KPI-мотивацію в компанії та отримувати максимальну віддачу
- Як мінімізувати конфлікти між підрозділами
- Як впроваджувати KPI, коли є складнощі з визначенням норм
- Визначення структури постійної та змінної частини
- Як виміряти ефективність працівників
►Файли:
+ Презентація до заняття
+ Приклади мотиваційних листів директора з продажу, з виробництва, керівника бізнес-напряму (XLS файл)
+ Бюджет розрахунку фонду оплати праці (XLS файл)
►Практика:
• Розрахунок фонду оплати праці та захист перед Власниками
• План розробки та впровадження KPI-мотивації для ТОП-менеджменту
• Довідник показників для оцінки закупівельної діяльності (XLS файл)
• Довідник показників для виробництва (XLS файл)

 

ЗАНЯТТЯ 12. САМОМЕНЕДЖМЕНТ І ОСОБИСТЕ ЛІДЕРСТВО
- Навички для розвитку «лідера-менеджера»
- 5 найголовніших компетенцій керівника з 16 лідерських компетенцій
- Часті помилки керівника та як їх уникнути
- Особисті цілі та Бачення розвитку фінансової служби
- Особисті цінності та принципи роботи
- Як вибудувати відносини з Власниками бізнесу та ТОПами
- Як забезпечити залучення персоналу
- Як виявити ключові мотиватори працівників
►Файли:
+ Презентація до заняття
+ Анкета оцінки індексу залучення (XLS файл)
+ Анкета оцінки рівня професійного щастя та ключових мотиваторів (XLS файл)
+ Модель фінансової служби (Як є ...)
+ Бачення розвитку «Фінансової служби «Як потрібно…»
+ План переходу від моделі «Як є … до моделі «Як потрібно»»
►Практика:
• Формуємо бачення розвитку фінансової служби
• Вимірюємо свій рівень залученості та своїх співробітників
• Вимірюємо рівень професійного щастя свій та своїх співробітників
• Формуємо картку управління співробітником

 

ЯК ПРОХОДИТЬ НАВЧАННЯ НА КУРСІ
У зазначені дні проходитимуть онлайн-заняття на платформі Zoom. Всі заняття будуть записані та оперативно опубліковані, на випадок, запізнень чи перепусток. Під час онлайн сесій вам знадобиться камера та мікрофон для спілкування з лектором. Для публікації посилань на наступні ZOOM-заняття, а також презентацій, поточних запитань-відповідей ми використовуємо функціонал Google Classroom. (Всі матеріали автоматично додаються до папки Google Диску). Отже, для комфортного навчання вам необхідний ZOOM і Google Classroom. Рекомендуємо встановити ці програми на ваші смартфони для оперативного отримання повідомлень.
При реєстрації на програму вказуйте, будь ласка, вашу адресу пошти gmail. Це необхідно для доступу до Google Classroom.

 

ПРАКТИЧНІ ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ
Після кожного уроку учасники одержують домашні завдання (ДЗ). Мета виконання ДЗ - практичне опрацювання матеріалу. Обов'язкової вимоги щодо виконання ДЗ немає. Якщо учасник має дані компанії для виконання ДЗ, то краще працювати з ними. Якщо ні, ми надаємо дані для роботи. ДЗ не перевіряються. Учасники мають можливість поставити запитання тренерам у закритій групі учасників у Телеграм протягом курсу навчання та 1 місяць після завершення.

 

ПЕРЕВАГИ ОНЛАЙН-КУРСУ
Тривалість – 30 годин (12 занять по 2,5 години). Більше інформації та глибини занурення у теми, більше практики;
Наявність домашніх завдань для практичного опрацювання матеріалу з можливістю поставити запитання тренерам у закритій групі учасників у Телеграм;
Практична робота із Excel шаблонами;
Для преміум пакету наявність закритої групи учасників курсу в Телеграм, в якій можна ставити запитання протягом курсу навчання та 1 місяць після його завершення;
Наявність доступу до відео (без можливості завантажувати), які можна переглядати через деякий час.

 

ЩО УЧАСНИКИ ОТРИМАЮТЬ ДОДАТКОВО
Сертифікат про закінчення курсу в електронному вигляді.
Відео всіх занять дуже допомагає, якщо Ви щось пропустили (без можливості завантажувати.
Роздавальні матеріали – презентації та всі шаблони, у тому числі для проходження домашніх завдань в електронному вигляді (посилання на Гугл Диск)

 

  • Вартість навчачння:

Пакет Стандарт: 13800 грн, спецціна 9750 грн.

Пакет Преміум: 13800 грн, що включає особисту консультацію 3 години, закритий телеграм канал

 
При реєстрації на сайті знижка -5% 
 
ПІП:*
Компанія:*
Viber:*
К-сть осіб:*
E-mail:*
 

* - Поля, обов'язкові для заповнення

 

 
 
 

Назад